Vrienden van de Schutterij

Wat zijn de Vrienden van de Schutterij?
De vrienden van de Schutterij is een initiatief van de Schutterij Geesteren met als doel nog meer betrokkenheid bij onze vereniging te creëren en nieuwe omzetstromen te genereren voor onze vereniging.
Heel bewust is er voor gekozen om dit keer niet het bedrijfsleven als doelgroep te nemen. Er zijn namelijk heel veel andere mensen die de Schutterij Geesteren een warm hart toedragen en financieel hun steentje bij willen dragen. 

Wie kunnen lid worden van de vrienden van de Schutterij ?
Deelnemen aan de Vrienden van de Schutterij kan iedereen die de leeftijd van 18 jaar of ouder heeft.
Het is mogelijk om individueel of als koppel deel te nemen.

Hoe word ik lid van de Vrienden van de Schutterij ?
Men wordt lid door het invullen van het inschrijfformulier (in te vullen op de website) en dit te mailen of in te leveren bij een van de leden van de Schutterij.

Wat zijn de kosten voor de Vrienden van de Schutterij?
De kosten bedragen €50,- per jaar.

Hoe loopt het lidmaatschap van de Vrienden van de Schutterij?
Het lidmaatschap loopt vanaf 1 januari  t/m 31 december.

Hoe worden de leden van de Vrienden van de Schutterij geïnformeerd ?
De leden worden via de e-mail en/of de website (nieuwsbrief) op de hoogte gehouden van de gang van zaken. Degene die geen e-mail hebben zullen schriftelijk op de hoogte worden gehouden.

Hoe wordt het bestedingsdoel bepaald?
Jaarlijks zal er een bijeenkomst worden georganiseerd. Alle deelnemers van de Vrienden van de Schutterij worden hiervoor uitgenodigd. Ruim voor deze bijeenkomst wordt aan de deelnemers gevraagd om een bestedingsdoel te benoemen. Deze doelen zullen dan in kaart gebracht worden waarna er een rangschikking zal plaatsvinden van 1 t/m 3 van die doelen die het meest worden ingediend.”

Op de bijeenkomst, zal dan voor deze 3 doelen gestemd worden om zo te bepalen welk doel dat jaar uitgevoerd gaat worden.
Mocht er echter een jaar zijn dat men geen doel kan aangeven, dan zal het jaarbedrag blijven staan voor het volgende jaar.

Wil je lid worden?
Dat kan natuurlijk gelijk. Vul het inschrijfformulier op onze website in.

Of stuur een mailtje naar: vrienden@schutterijgeesteren.nl, wij mailen het inschrijfformulier even naar je toe.